دروس

کتاب اصول مهندسی اینترنت

اصول-مهندسی-اینترنت

کتاب اصول مهندسی اینترنت بدون شک بهترین کتاب در حوزه شبکه و اینترنت بوده و به عنوان کتاب مرجع در اکثر دانشگاههای کشور تدریس می گردد. با خواندن این کتاب دانشجویان  تقریبا به تمام سوالات در مورد تئوری شبکه و اینترنت می توانند پاسخ مناسبی دهند.این کتاب جزء کتابهای پرفروش ترین بوده که به صورت صریح و واضح مطالب را به دانشجویان انتقال می دهد.

دانلود کتاب طراحی الگوریتم مقسمی

TarrahiAlgoritm

در درس طراحی الگوریتم  شما روش ها و تکنیکهای حل مسئله را یاد می گیرید. برای حل مسائل از روش های مختلفی می توان استفاده کرد. هر وقت بخواهیم با کامپیوتر مسئله ای را حل کنیم باید آن را به الگوریتم تبدیل کنیم. پس شما بایستی الگوریتمی را برای حل گام به گام مسئله مورد نظر طراحی کنید. یکی از نکات مهم در طراحی الگوریتم زمان اجرای آن هست که بیشتر آن را به عنوان مرتبه اجرایی با پیچیدگی زمانی الگوریتم می شناسیم. بالطبع الگوریتمی بهتر خواهد بود که زمان اجرا آن کمتر باشد. اهمیت این درس در اینجا مشخص می شود که با انتخاب روش مناسب می توانیم زمان اجرای برنامه ها را کاهش دهیم. به عنوان مثال برای حل یک مسئله ما می توانیم از روش هایی مانند تقسیم و غلبه، برنامه نویسی پویا، حریصانه، تکنیک عقبگرد و غیره استفاده کنیم. پس می بینیم که انتخاب روش مورد نظر برای حل مسئله بسیار حائز اهمیت می باشد.

UA-78567276-1