خارجی

کتاب تایم سیور

تایم سیور

کتاب تایم سیور یکی از کتب مرجع و کاربردی مشهور استانداردها برای طراحی ساختمانهاشامل استانداردهای طراحی فضای معماری برای انواع ساختمانها است.

کتاب اطلاعات معماری (ارنست و پیتر نویفرت)

کتاب اطلاعات معماری نویفرت

این کتاب برای مهندسین معمار و طراحان، منابع و اطلاعات اولیه مورد نیاز را جهت ایجاد یک ساختار، و برنامه ریزی جزئیات برای هر پروژه ساختمانی فراهم می آورد. هدف آن است که در زمان بررسی های اولیه، در وقت مهندسین طراح صرفه جویی به عمل آید. اطلاعات این کتاب، شامل اصول مراحل طراحی، اطلاعات اولیه برای محل استقرار وسیعی از انواع ساختمان هاست. مهندسین طرح باید درباره ضروریات تمام اجزای تشکیل دهنده پروژه های جدید، اطلاعات کافی داشته باشند تا مطمئن شوند که طرح آن ها تمام ضروریات و نیازها را شامل شده و ساختمان ها با مبانی استانداردها و ضوابط مطابقت دارند.

مجموعه ای بی نظیر از طراحی های داخلی مطرح جهان از سال ۱۹۹۸ تا سال ۲۰۰۶ مجله DOMUS

download

در این مجموعه شما می توانید طرح های متنوعی از فضاهای داخلی- مبلمان و حتی اجزاء مبلمان انواع فضاهای مسکونی -اداری  – تجاری- ورزشگاهی و بهداشتی درمانی را مشاهده کنید. در این مجموعه فضاها به همراه پلان و حجم های معماری بررسی و روند طراحی انها ارائه شده است که از این منظر قابل استفاده برای دانشجویان و طراحان داخلی و همچنین مهندسان معماری می باشد.

UA-78567276-1