Sketch Up

فایل سه بعدی آشپزخانه طراحی شده در محیط Sketch Up

Kitchen-21-www.farsicad.com_

نرم افزار Google SketchUp به صورت خیلی واضح و با توضیحات روشن و تصویری به شما یاری می دهد تا طرح سه بعدی اشیا یی مانند ساختمان، مدلهای قطعات  و … را در سریعترین زمان و ابزارهای ساده ایجاد کنید.  این نرم افزار قدرتمند همراه با ابزارهای متنوع جهت ساخت، ویرایش و انتشار مدل های ۳D  است. با این نرم افزار می توانید طرح كلی یك خانه، كارخانه، كشتی، سفینه فضایی و دیگر اجسام مورد نظر خود را تهیه كرده و رنگ آمیری نمایید . شما می توانید فایل سه بعدی آشپزخانه طراحی شده در محیط Sketch Up  را در ادامه مطلب دانلود کنید.

UA-78567276-1