پلان ها و دتایل های معماری

پروژه فرودگاه PROYECTO-AEROPUERTO همراه برش و پلان و نما و …

پروژه فرودگاه PROYECTO-AEROPUERTO

پروژه فرودگاه که یکی از موضوعات خاص در طراحی معماری می باشد به ندرت می توان در سایت ها نمونه ای  از آن یافت تا در دسترس دانشجویان قرار بگیرد.

دانلود پروژه کامل بیمارستان شامل پلان و نما و برش

rigshospitalet_r230512_2

این مجموعه شامل بهترین و بروزترین بیمارستانها از سراسر دنیا بوده که هر یک شامل پلان ها، نما و برش می باشد.

پروژه کامل فرودگاه

greenfield-airport-terminal

این مجموعه شامل بهترین و بروزترین فرودگاهها از سراسر دنیا بوده که هر یک شامل پلان ها، نما و برش می باشد.

پروژه کامل مجتمع های فرهنگی هنری

culture-forest-3

این مجموعه شامل بهترین و بروزترین مجتمع های فرهنگی هنری از سراسر دنیا بوده که هر یک شامل پلان ها، نما و برش می باشد.

پروژه کامل مجتمع های مسکونی

1337023776

این مجموعه شامل بهترین و بروزترین مجموعه های مسکونی از سراسر دنیا بوده که هر یک شامل پلان ها، نما و برش می باشد.

فایل مبلمان(اتوکد)

Aotou

Aotou

این فایل شامل کلیه مبلمان های مورد نیاز  برای استفاده دانشجویان و طراحان می باشد.

مبلمان های مورد نیاز در طراحی فضاهای زیر

۱- نشیمن

۲- آشپزخانه

۳- سرویس های بهداشتی

۴- خواب

۵- محوطه

و ….

UA-78567276-1