رشته جغرافیا و جی آی اس

پروژه سیستم آزمون آنلاین با php همراه با نمودارهای uml و فایل ورد

سیستم-آزمون-آنلاین-با-php

امروز سیستم آزمون آنلاین به دلیل سرعت و دقت خود را تبدیل به یک روش آزمون سریع در حال رشد کرده است. نیروی انسانی کمتری برای اجرای درست مورد نیاز است . تقریبا تمام موسسات در حال حاضر یک روز، امتحانات پایانی خود را با سیستم آزمون آنلاین انجام می دهند،که موجب صرفه جویی در زمان دانش آموزان در امتحانات می شود. موسسات همچنین می توانید در یک بررسی به راحتی عملکرد دانش آموز  را برسی کنند. در نتیجه می توان گفت، موسسات نتایج  را در زمان کمتر اعلام می کنند. همچنین با صرفه جویی در کاغذ به محیط زیست  کمک می کند.با توجه به نیاز امروز، پروژه  سیستم آزمون آنلاین با PHP برای یادگیری  بسیار مفید است.

پروژه مجتمع فرهنگی هنری۱

2 plano lote objeto

49,000 ریال – خرید

پایان نامه بررسی هیدرولوژی حوضه آبریز رودخانه بالهارود با تأکید بر کشاورزی جلگه بیله سوار (فایل word)

وجود منابع آب و خاک در هر منطقه از عوامل عمده و موثر توسعه بخش کشاورزی و به تبع آن استقرار جمعیت محسوب می شود رشد فراینده جمعیت در دهه های  اخیر از یک طرف و بهبود کیفیت الگوی های معیشتی از طرف دیگر لزوم توجه بیش از پیش  به شیوه های بهره برداری از منابع طبیعی بویژه آب و خاک را می طلبد. تحقیق حاضر درراستای فرایند توسعه منطقه ای و استفاده بهینه ازامکانات و منابع موجود در سطح حوضه بالهارود تدوین گردیده و سعی بر آن دارد تاضمن بررسی مسائل فیزیوگرافیک- هیدرلوژیک حوضه و رفتار آنها دربازه های مختلف زمانی درسطح حوضه، مسایل ناشی از توسعه بهره برداری از این منابع را درسطح حوضه برسی و به تناسب آن راهکارهای مؤثر و متناسب با ویژگی­های محیطی اعم از زمین شناسی- اقلیمی-ژئومورفولوژی و…را ارائه نماید. برای انجام این تحقیق از مطالعات کتابخانه­ای، میدانی و از نرم افزارهای GIS استفاده شده است. حوضه آبریز رودخانه مرزی بالها رود یکی از زیر حوضه های رودخانه ارس می باشد.

پایان نامه امکان سنجی اقلیمی کشت زعفران در بیله سوار مغان (فایل word)

محدودیت ها و مرزهای تولید محصولات کشاورزی وابسته به شرایط اقلیمی است و آب و هوا یکی از مهمترین عوامل موثر در فعالیتهای انسان به ویژه در بخش کشاورزی است. تحقیق حاضر به منظور امکان سنجی اقلیمی  با نیازهای آب و هوایی گیاه زعفران وارزیابی کمی عناصر آب و هوایی منطقه صورت گرفته است. عناصر آب و هوایی موجود ایستگاه مورد مطالعه در دوره آماری ۱۹۸۴ تا ۲۰۰۹ تحلیل و بررسی گردید.

پایان نامه روندیابی و تحلیل بارشهای فصلی با بهره گیری از مدلهای رگرسیونی خطی و غیر خطی (فایل word)

بررسی و شناخت وضع بارندگی به خصوص در مناطق خشک و نیمه خشک دارای اهمیت بسزایی است زیرا ریزش­های جوی بیش از هر عنصر آب و هوایی قابل تغییر و انحراف بوده و بیش از هر عنصر اقلیمی ديگر در تمام شئون زندگی اجتماعات انسان اثر می گذارد. بر اساس شواهد موجود، منطقه مورد مطالعه نیز شاهد نوساناتی در مقادیر بارش بوده است به همین منظور داده­های بارش­­ طی سال­های ۱۹۹۵ الی ۲۰۱۱ میلادی ايستگاه هواشناسی شهرستان مورد نظر در مقیاس فصلی از اداره هواشناسی دریافت و بعد از پردازش اولیه، روندهای خطی و غیر­خطی (پولی نومیال مرتبه ششم) فصلی و سالانه تغییرات مورد استفاده قرار گرفت، و از عنصر بارش به منظورآشکارسازی نوسانات بارندگی فصلی- سالانه و اعمال کلیه روش­های گرافیکی و ریاضی از امکانات و توابع موجود در محیط نرم افزار ­های Excel  و Spss بهره گرفته شد. در ادامه شاخص­های شکل، شاخص­های پراکندگی و گرایش مرکزی برای پارامتر بارش محاسبه و نتیجه آن به صورت جداول و نمودارها ارائه گردید.

پایان نامه مطالعه هیدروکلیمای حوضه آبریز رودخانه گرمی چای به منظور کنترل سیلاب (فایل word)

حوضه آبریز در این مطالعه از نظر هیدروکلیمایي مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق، از داده های سه ایستگاه هواشناسی سینوپتیک، دو ایستگاه اقليم شناسي ويك  ايستگاه تبخير سنجي در خصوص مطالعه اقلیم استفاده شده است. بالاترین دما در قسمتهای شمال حوضه و بیشترین بارش ها در جنوب حوضه اتفاق می افتد. فصل بهار پربارانترین فصل سال بوده واغلب ریزش های جوی به صورت رگباری می باشد.

فیلم آموزشی نحوه ایجاد نقشه های توپوگرافی سه بعدی

نحوه ایجاد نقشه های توپوگرافی سه بعدی

توپوگرافی از نظر لغوی، به معنی پستی و بلندی است. نقشه‌های توپوگرافی بصورت خطوط با ارتفاع مشخص می‌باشند که معمولا هم به رنگ قهوه‌ای می‌باشند و در این نقشه‌ها تنها خطوط پایه دارای ارتفاع هستند و سایر خطوط به تناوب مشخص می‌باشند.

UA-78567276-1