آستانه گیری چندسطحی جدید حساس به زمینه برای قطعه بندی تصویر با استفاده از ترکیب الگوریتم های ژنتیک و PSO

قطعه بندی تصویر، نقش مهمی را در تجزیه و تحلیل تصویر و بینایی کامپیوتر بازی می کند که اغلب برای افرازبندی یک تصویر به نواحی مجزا استفاده می شود که به طور کل ایده ال متناظر اشیاء جهان واقعی هستند. آستانه گیری، یکی از مهمترین و اثربخش ترین روشه ها برای قطعه بندی تصویر است. به دلیل مزیت فضای ذخیره سازی کوچکتر، سرعت پردازش و سهولت دستکاری، تکنیک های آستانه گیری در طی دو دهه اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده اند.از آنجائیکه آستانه گیری، زمینه ای است که بخوبی مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است، از این رو الگوریتم های بسیاری برای تعیین یک آستانه بهینه برای تصویر وجود دارند. این کار با استفاده ازترکیب الگوریتم های  ژنتیک و PSO  با استفاده از نرم افزار مطلب شبیه سازی شده است.

25000 تومان – خرید

 

 

فیلم آموزشی بازدید : 368 بازدید ۲۶ تیر, ۱۳۹۵ ۰